Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 9. 1986)


Problém č. 540

Viktor Meľničenko a Jurij Suškov

VI. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf7 Dg7 Vd4 Se1 Sg2 Jg5 Jg6 Pc2 e4 e6 h7 (11), č. Ke3 Dc4 Ja6 Jc7 Pc3 d5 e2 e7 h2 h4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 533 vyhrávajú: Viliam Dobák z Bardejova, Miroslav Jambrich z Nitry a Michal Kováčik z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 537 (Antonov a Lodkoritov): Zvodnosť 1.Vd3? hrozí 2.V:d5 mat, 1...d:e4 2.Dh2 mat, 1...d4!, riešenie 1.V:c3 hrozí 2.Dh2 mat, 1...d:e4 2.Vd3 mat. Ak označíme prvý ťah, hrozbu a mat po obrane zvodnosti ABC, v riešení ide DCA: analýza ukáže, že v úlohe je spracovaný hrozbový paradox (hrozba a mat Dh2), ale aj úvodníkový paradox (prvý ťah a mat Vd3).

Systematická práca nad podobnými témami sa začala koncom 70. rokov. Jednou z prvých lastovičiek bola známa šiesta cena sovietskych skladateľov na prvom turnaji budapeštianskeho Tungsramu r. 1978. Do jej celého obsahu patria zvodnosti 1.Jh3? a 1.Jf3? s hrozbami 2.Sf2 mat a 2.Dh6 mat, pričom v centre pozornosti je variant 1...D:d4 (ale čiastočne aj 1...K:d4). Kto nájde všetky súvislosti?


Vzad <<  >> Vpred