Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 9. 1986)


Problém č. 543

Vladimir Jerochin

Šachmaty 1984

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb1 Dc1 Vd2 Sa7 Se8 Ja6 Jh5 Pc2 e3 g2 g4 (11), č. Ke4 Vf1 Sd1 Se1 Jd5 Jf5 Pc3 e5 e6 f2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 534 vyhrávajú: Juan Carlos Benítez z Bratislavy, Ondrej Minár z Nitry a Benjamín Sládeček z Viesky nad Žitavou.

Riešenie problému č. 540 (Meľničenko a Suškov): 1. zvodnosť 1.Jh3? hrozí 2.Sf2 mat, 1...D:d4 2.Dh6 mat, 1...h1J!, 2. zvodnosť 1.Jf3? hr. 2.Dh6 mat, 1...D:d4 2.D:d4 mat, 1...J:e6!, riešenie 1.Dh6 hrozí 2.Jf3 mat, 1...D:d4 2.Jh3 mat (1...K:d4, J:e6 2.Sf2, J:e6 mat). K hrozbovému paradoxu medzi zvodnosťami sú pridané "prehodenia" úvodníka a matu, resp. úvodníka a hrozby (ak sa porovnávajú jednotlivé zvodnosti s riešením).

V dnešnej dvojťažke známeho sovietskeho autora treba preskúmať až štyri fázy – dve zvodnosti strelcom, jednu vežou a riešenie. Kto chce plne pochopiť obsah, musí si opäť všímať vzťahy medzi prvými ťahmi, hrozbami a matmi vo variantoch po braniach jazdcami na e3.


Vzad <<  >> Vpred