Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 10. 1986)


Problém č. 544

Anatolij Vasilenko

2. miesto

Súťaž 7 miest 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Dd2 Vc5 Vc6 Sa7 Sh7 Jb6 Pb5 c4 d7 (10 kameňov), čierny Kd4 Vf5 Vg5 Sf1 Ja5 Pb4 d3 f3 g4 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 537 vyhrávajú: Peter Bodnár z Levíc, Milan Bubenka zo Zvolena a Alena Pešlová z Kraľovian.

Riešenie problému č. 541 (Lender): Zvodnosť 1.d5? hrozí 2.Je3 mat, 1...Sd4, S:a3 2.D:a6, Vg4 mat, 1...Ve2!, riešenie 1.Vg4 hrozí 2.D:a6 mat, 1...S:d4, S:a3 2.Je3, d5 mat. K recipročnému hrozbovému paradoxu po obrane 1...Sd4 je pripojené "prehodenie" prvého ťahu a matu po 1...S:a3.

V ďalšej dvojťažke predstavitelia novšej generácie sovietskych šachových skladateľov si treba všimnúť zvodnosť 1.Jd5? s hrozbou 2.De3 mat, pričom po 1...Ve5 vychádza 2.Db2 mat. Ťahy Jd5 a Db2 sa objavia aj v riešení, ale na iných miestach – akých?


Vzad <<  >> Vpred