Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 12. 1986)


Problém č. 541

B. Lender

3. čestné uznanie

ÚV ČSZTV C 9. 5. 1979









Mat 2. ťahom



Kontrolná notácia: b. Kh8 Df6 Vg7 Sa1 Sf5 Jc7 Jd1 Pa3 d4 h4 (10), č. Kc4 Vb1 Vc2 Sb2 Sg8 Jc1 Pa6 b3 c5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 535 vyhrávajú: Štefan Cvengroš z Rudnian, Zdenka Chmolová z Banskej Bystrice a Milan Štefanka z Dolných Hámrov.

Riešenie problému č. 538 (Dombrovskis): zvodnosť 1.e4? hrozí 2.D:d2 mat, 1...g:f2 2.Ve3 mat, 1...d1D!, riešenie 1.Ve3 hrozí 2.Vf1 mat, 1...g:f2 2.D:d2 mat. K hrozbovému paradoxu (g:f2 vo zvodnosti znemožní, v riešení umožní D:d2) je pridaný paradox úvodníkový (po 1.e4 g:f2 ide 2.Ve3 mat, ale po 1.Ve3 g:f2 nejde 2.e4 mat). Typický pre podobné námety je "zlý" úvodník (dáva do hry Vc3 aj Sb4).

Podobne by sme mohli hodnotiť aj úvodník dnešnej dvojťažky, síce o šesť rokov staršej, ale motivačne azda bohatšej, lebo obsahuje v oboch fázach dva tematické varianty. Zvodnosť je 1.d5? hrozí 2.Je3 mat, 1...Sd4, S:a3 2.D:a6, Vg4 mat (1...Ve2!) – ako s ňou súvisí riešenie?


Vzad <<  >> Vpred