Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 9. 1986)


Problém č. 542

Werner Speckmann

1. pochvalná zmienka

Deutsche Schachzeitung 1944

(turnaj minimálok)

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Vb4 (2 kamene), čierny Ka1 Jf1 Pa2 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 536 vyhrávajú: Peter Hupian zo Zvolena, Filip Kráľovič z Viesky nad Žitavou a Peter Urban z Handlovej.

Riešenie problému č. 539 (Benkő): 1.Ve6 Kd4 2.Jf7 Kd5 3.Vd6 mat, (Kd5 na d4) 1.Jf3+ Kd5 2.Kb5 Kd6 3.Vd7 mat, (Sf5 na g2) 1.Ve1 Kd3 2.Se4+ Kd2(Kd4) 3.Jf3 mat, (Jg5 na g6) 1.Ve2 Kd3 2.Jf4+ Kd4 3.Ve4 mat, (Jg6 na f6) 1.Ve2 Kd3 2.Sf1 Kd4 3.Ve4 mat, (Jf6 na e3) 1.Jc4 Kd3 2.Ve1 Kd4, Kc2 3.Vd1, Se4 mat, (Sg2 na b3) 1.Jc4 Kd3 2.Kc5 Kc3 3.Ve3 mat, 1...Kd5 2.Sc2 Kd4 3.Vd7 mat (Sb3 na b5) 1.Jf5+ Kd5 2.Ka5 Kc5 3.Ve5 mat, (Je3 na d8) 1.Ve6 Kd5 2.Sc4+ Kd4 3.Jc6 mat, (Kd4 na d5) 1.Ve6 Kd4 2.Jc6+ Kd5 3.Sc4 mat. Na svoju dobu výborný výkon, pravda, dnes by to už zvládli počítače.

Dnešná miniatúrka je síce päťťahová, ale nebude veľmi náročná: treba nájsť jediný správny manéver s bielou vežou...


Vzad <<  >> Vpred