Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 8. 1986)


Problém č. 538

Alfreds Dombrovskis

I.–II. cena e. a.

Komsomolec Tichogo okeana 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Dd6 Vc3 Vf2 Sb4 Sg2 Jb2 Pe2 (8), č. Ke1 Sa5 Jd7 Pc4 d2 g3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má zvodnosť 1.e4? – riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 532 vyhrávajú: A. Herzog z Bratislavy, Jozef Janičina z Dolného Kubína a Stanislav Krajčí z Košíc.

Riešenie problému č. 535 (Labai): Pokusy 1.Jb6?, 1.Je3?, 1.Je7? s hrozbou 2.Jd7 mat nevychádzajú pre 1...Jc2!, 1...Jf3!, 1...Jf5!, rieši 1.Jb4 s tou istou hrozbou a variantmi 1...Jc2, Jf3, Jf5 2.D:c5, Sf4, V:e6 mat. Téma pokusov s jednotnou motiváciou.

Známy lotyšský sovietsky šachový skladateľ, majster športu Alfreds Dombrovskis (nar. 19. 4. 1923) má stále ruku na tepe vývoja súčasnej dvojťažky. Niet azda ideovej oblasti, do ktorej by nebol prispel svojou hrivnou či už prakticky, či teoreticky. Preto mu nemohla ujsť ani úvodníkovo–hrozbovo–matová tematika, a ako ukazuje dnešný diagram, zvládol ju s originalitou jemu vlastnou.


Vzad <<  >> Vpred