Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(3.12.2003)Skladba č. 235Boris Sacharov

2. čestné uznanie

Memoriál Čigorina 1938

Biely remizuje (3–5)Kontrolná notácia: b. Kh4 Jc8 Pc5 (3), č. Kg2 Pb5 c7 d7 f6 (5), biely začne a remizuje aj po najlepšej obrane čierneho.

Známy ruský šachový skladateľ Boris Sacharov (28. marca 1914 – 12. apríla 1973) sa venoval výlučne štúdiám. Zložil ich vyše 50, väčšiu časť v spoluautorstve s Anatolijom Kuznecovom. V skladateľských súťažiach získal 42 vyznamenaní, z toho 24 cien (5 prvých), v Albumoch FIDE dosiahol 24 bodov. V období 1967-1972 bol viceprezidentom svetovej organizácie kompozičného šachu PCCC.

Riešenie šachovej skladby: Nestačí 1.Jb6? Kf3! a čierny vyhrá, preto 1.Kg4! Kf2 (1...b4 2.Jb6! so zadržaním pešiaka) 2.Kf4 Ke2 3.Ke4 Kd2 4.Kd4 f5 (najlepšie) 5.Jd6! c:d6 6.c6! d:c6 a prekvapujúci pat uprostred šachovnice.


Vzad <<  >> Vpred