Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.11.2003)Skladba č. 234André Fossum

I. cena

All-round sjakk 1955

Mat 3. ťahom (4–8)Kontrolná notácia: b. Ke7 Sd3 Je3 Jg8 (4), č. Kh5 Sd1 Jh2 Pc2 e5 g5 h3 h4 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Jedným z troch najlepších nórskych šachových skladateľov bol medzinárodný majster André Fossum (22. augusta 1899 – 16. januára 1986). Venoval sa najmä trojťažkám českej školy kompozičného šachu (s modelovými matmi) a dosiahol v nich rad vynikajúcich tvorivých aj turnajových výsledkov. V Albumoch FIDE získal 25 bodov.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sh7 hrozí 2.Jf6+ Kh6 3.Jf5 mat, 1...Jg4 2.Jf5 hrozí 3.Jg7 mat (2...Jg4~ 3.Jf6 mat), 1...Sg4 2.Jd5 Sg4~ 3.Jdf6 mat, 1...g4 2.Kf6 g3 3.Sg6 mat. Na daný materiál prekvapujúco bohatý obsah: trojnásobné využitie blokovania poľa g4 a štyri modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred