Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.11.2003)Skladba č. 233Vasil Ďačuk

I. cena

Schach-Aktiv 1995

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Ka6 Dg4 Vd8 Sc8 Jc5 Jd4 Pc4 d2 (8), č. Ke5 Va3 Ve6 Sb1 Sh6 Jg5 Pa5 c6 f6 f7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný ukrajinský šachový skladateľ Vasil Ďačuk (nar. 25. marca 1972 v Mukačeve) uverejnil od roku 1989 už takmer 650 skladieb (z toho 100 v spoluautorstve), takmer výlučne dvojťažiek. Na turnajoch získal okolo 390 vyznamenaní, z toho 150 cien (53 prvých). V Albumoch FIDE dosiahol do roku 1994 sedem bodov, dovolíme si však predpovedať, že po vydaní ďalších 1-2 zväzkov sa stane medzinárodným majstrom.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Vd3, Sd3 2.Df5, Dg3 mat, zvodnosti 1.d3? hrozí 2.Df5, Dg3 mat, 1...Vd6!, 1.Jdb3? hrozí 2.d4 mat, 1...Sd3, Vd6 2.J:d3, Dg3 mat, 1...Jf3!, riešenie 1.Jc2 hrozí 2.d4 mat, 1...Vd6, Vd3 2.Df5, J:d3 mat (1...Jf3, f5 2.De4, Dd4 mat). Aj motivačne vynikajúci cyklický komplex zahŕňajúci tri zámeny obrán, tri zámeny matov a navyše hrozbové paradoxy.


Vzad <<  >> Vpred