Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 7. 1984)


Problém č. 453

Ladislav Salai sr.

2. čestné uznanie

A feladvány 1982

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vb3 na b5Kontrolná notácia: b. Kh4 Vc2 Vc6 Sg4 Jc7 Jd3 Pa2 (7), č. Ka4 Vb3 (v druhej pozícií Vb5) Pa3 a5 d5 d6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom (v oboch pozíciách). Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ulica Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 445 vyhrávajú: Vladimír Čanády zo Sučian, Ladislav Horváth z Komárna a Eduard Poruban z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 450 (Pituk): Zdanlivé hry 1...Jd8~, Jg5~ 2.J:b7, J:e4 mat, riešenie 1.Jc:e6 hrozí 2.Df4 mat, 1...Jd:f7, Jg:f7, Jd:e6, Jg:e6, V:d5 S:d5 2.J:g5, J:d8, d8D, Sf4, Jc4, Jf5 mat. Zámena matov a výborná motivačná náplň šiestich variantov v riešení: výborná dvojťažka, ktorá mohla pokojne získať vyššie vyznamenanie.

Do klubu päťdesiatnikov onedlho vstúpi aj náš známy šachový skladateľ a funkcionár kompozičného šachu Ladislav Salai sr. (narodený 19. 8. 1934 v Lučenci), povolaním vedúci oddelenia ekonomiky v n. p. ZŤS Martin. Uverejnil dosiaľ už vyše 200 skladieb a na rozličných turnajoch získal 36 vyznamenaní, z toho 17 cien. Osobitne agilný je v posledných rokoch, keď začal vydávať bulletin Mat–pat a ako skladateľ dosiahol viacero výborných tvorivých výkonov. Z jeho tvorby dnes uverejňujeme zaujímavú dvojníkovú dvojťažku.


Vzad <<  >> Vpred