Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 7. 1984)


Problém č. 452

Ladislav Knotek

3304 Zlatá Praha 6. 3. 1924

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 Db1 Sd8 (3 kamene), čierny Kf4 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 444 vyhrávajú: Jozef Bodnár z Košíc, Jozef Gmitter z Bardejova a Karel Henc z Brna.

Riešenie problému č. 449 (Blom): 1.Kd6 hrozí 2.Dg8 mat, 1...Kf8 2.Ke6 Jc6 3.Kf6 Ke8 4.Dd6 tempo, 2...Jd7 3.D:d7 Kg8 4.Kf6, 2...Kg7(g8) 3.Dg5+ Kf8 4.Dg6, 3...Kh7(h8) 4.Kf7, 2...Ke8 3.Dd6, 1...Jd7 2.Dg8+ Jf8 3.Dg7 Jg6 4.Df6, tempo atď. Riešiteľsky náročná mikrotúrka so zaujímavým pochodom bieleho kráľa (dvojité zacláňanie dámy) a tempovými zásahmi.

Na štvorkameňovky sa občas odhodlali aj českí skladatelia, aby materiál krásne rozohrali do pestrých matov. Mohlo by sa očakávať, že len modelových, ale, ako ukazuje Ladislav Knotek (1892 – 1954), aj tzv. špinavých. Pravda, echové opakovanie pôsobí elegantne bez ohľadu na to, čo sa opakuje – v tom nám dajú za pravdu iste všetci, ktorí objavia štyri intendované maty.


Vzad <<  >> Vpred