Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(31. 7. 1984)


Problém č. 455

Zdeněk Mach

3. čestné uznanie

British Chess Mag. C 30. 11. 1898

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kf1 Db4 Vf8 (3 kamene) čierny Ke5 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ulica Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 447 vyhrávajú: P. Čmelík z Prešova–Solivaru, Štefan Hrnčár zo Šale a Gejza Mészáros z Boky, okr. Dunajská Streda.

Riešenie problému č. 452 (Knotek): 1.Db5 tempo 1...Ke4 2.Sc7 Ke3 3.Dc4 Kf3 4.De2 mat, 2...Kd4 3.Kd2 Ke4 4.Dd3 mat, 1...Ke3 2.Dd5 Kf4 3.Kf2 Kg4 4.Df3 mat, 1...Kg3 2.Df5 Kg2 3.Sc7 Kg1 4.Df1 mat. Štyri elegantné echové, hoci nečisté maty (keď jedno z kráľovských polí je napadnuté dva razy).

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov českej školy Zdeněk Mach (2. 5. 1877 – 2. 12. 1954) mal v obľube klasické, krištáľovo čisté pozície, ktorých obsah sa rozohrával do troch dokonalých modelových matov bez "zaháľajúcich" bielych pešiakov. Krásny výkon sa mu podaril aj vo štvorťahovej mikrotúrke na dnešnom diagrame, echovým spojením troch frontálových matov vežou, pričom ako pomôcku prezradíme, že úloha neobsahuje ani jeden ťah so šachom – priebeh je teda absolútne "tichý", podobne ako u Knoteka.


Vzad <<  >> Vpred