Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 8. 1984)


Problém č. 456

Ladislav Salai sr.

VI. cena

Radjanska Ukraina 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd2 Dc5 Vc4 Vc6 Jd4 Je3 Pd6 f2 (8), č. Ka5 Sb5 Jd5 Je5 Pa4 a6 d3 f3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 449 vyhrávajú: Štefan Cvengroš z Rudnian, Peter Škoda z Bratislavy a Ladislav Wittner z Košíc.

Riešenie problému č. 453 (Salai sr.): a) 1.Sd7? hrozí 2.V6c4 mat, 1...Vb4+ 2.V6c4 mat, 1...Vb5!, 1.Sd1 tempo 1...Vb3~ (včítane Vb4+) 2.V2c4 mat, 1...Vc3 2.V:c3 mat, 1...d4 2.V2c4 mat, b) – po premiestnení Vb3 na b5 – 1.Sd1? hrozí 2.V2c4 mat (aj po 1...Vb4+), 1...Vb3!, 1.Sd7 tempo, 1...Vb5~, Vc5, d4 2.V6c4, V:c5, V6c4 mat. Napriek symetrii pôsobivý obsah.

K päťdesiatinám Ladislava Salaiho st. práve vychádza brožúra obsahujúca väčšinu jeho kompozičnej tvorby. Iste v nej nebude chýbať ani originálna dvojťažka so sovietskym spoluautorom, ktorá získala na silne obsadenom ukrajinskom turnaji, vypísanom k 60. výročiu založenia ZSSR, šiestu cenu. Do jej obsahu patrí zvodnosť, ktorú tentoraz neprezradíme, predpokladajúc, že ju každý riešiteľ nevyhnutne objaví...


Vzad <<  >> Vpred