Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 9. 1984)


Problém č. 459

Ľudovít Lačný

II. cena

Magyar Sakkélet 1955

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Dh8 Vd1 Vd7 Sa4 Sc5 Jd4 Jg4 Pb4 e6 (10), č. Kc4 Dc7 Vc2 Vc6 Sc1 Jd2 Jd6 Pc3 e3 e4 f3 f5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 456 (Salai sr.): Zvodnosť 1.Vc1? tempo 1...Jd5~, Jb4, Je5~ 2.Dc3, Db6, Jc4 mat, 1...a3!, riešenie 1.Vc8 tempo 1...Jd5~, Jb6, Je5~, J:c4+, a3 2.De7, Db4, Jc6, J:c4, Jb3 mat. Efektné prvé ťahy vežami "razia dráhu" bielej dáme a vedú k zámene matov včítane zámeny predĺženej obrany jazdcom.

Valentín Rudenko, 46–ročný veľmajster FIDE v šachovej skladbe a hlavný tréner družstva ZSSR v kompozičnom šachu – to bol dodnes pojem pre všetkých labužníkov šachových problémov, či už skladateľov, alebo riešiteľov. Odteraz je však

Rudenko extratriedou aj v oblasti kompozičnej literatúry nedávno vyšla jeho kniha Presledovanie temy (Fizkuľtura i sport, náklad 100 000 exemplárov) je vynikajúcou príručkou tematiky aj techniky šachovej skladby, knihou, akú dosiaľ z oblasti priamych matových úloh (najmä dvoj– až štvorťahových) nikto nenapísal. A nás osobitne teší Rudenkov komentár k vybranej dvojťažke nášho známeho skladateľa: "Neprekonaným úspechom vo dvojťahovom žánri je úloha Ľ. Lačného so štvorvariantovým cyklickým striedaním hier". Pozrite si dnešný diagram.


Vzad <<  >> Vpred