Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 8. 1984)


Problém č. 457

Nikolaj D. Grigoriev

"64" 1938

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kd8 Pc3 g4 (3) č. Kf3 Pg7 h7 (3), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 448 a 450 vyhrávajú: Ladislav Fuchs zo Stakčína, Karol Holý z Prešova, Ladislav Radi z Malého Horeša, Stanislav Šlmončík z Kútov, Ján Vrábel z Chtelnice a Radoslav Meliš zo Strečna.

Riešenie problému č. 454 (Grigoriev): 1.h3 c5 2.Kb1 c4 3.Ka2 c3 4.Kb3! (nie 4.K:a3? Kg3! 5.f5 Kf4 6.f6 Ke3 7.f7 c2 8.f8D c1D+! s remízou) 4...a2 5.K:a2 Kg3 6.f5 Kf4 7.f6 Ke3 8.f7 c2 9.f8D c1D 10.Dh6+ a biely vyhrá.

Štúdie Nikolaja Grigorieva zväčša nevynikajú nejakými mimoriadnymi a šokujúcimi obratmi, ale skôr precíznou hrou, často náročnou na dôkladné analýzy. Azda najvhodnejšie by sa mohli nazývať umeleckými koncovkami. Tá dnešná sa trochu podobá predošlej: má predovšetkým riešiteľskú zvodnosť 1.Ke7?, ktorá nevedie k cieľu pre 1...g5 2.Kf6 K:g4 3.c4 Kf4! s remízou. Preto len 1.c4! Ke4 2.Ke7 g5 3.Kf6 h5 4.g:h5 g4 s otázkou pre riešiteľov, čo sa bude diať, keď sa na šachovnici zjavia súperiace dámy...


Vzad <<  >> Vpred