Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 6. 1984)


Problém č. 450

Alexander Pituk

5. čestné uznanie

Probleemblad 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Df6 Vf7 Sa4 Sh6 Jc5 Je3 Pb4 d5 d7 f2 g7 (12 kameňov), čierny Kd6 Vd2 Vh7 Sb7 Jd8 Jg5 Pc7 e4 e6 f3 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 442 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Milan Bednár z Kurimy, okr. Bardejov a Peter Žido zo Sniny.

Riešenie problému č. 447 (Pituk): Zdanlivé hry 1...De2+, Df3+, Df5+ 2.V:e2, g:f3, S:f5 mat, riešenie 1.Vc4 hrozí 2.Sc6 mat, 1...De2+, Df3+, Df5+ 2.J:e2, J:f3, J:f5 mat a navyše 1...V:d7, Kd5 2.Da8, Sc6 mat. Zámena troch matov na šachy bielemu kráľovi s úvodníkom, ktorý dáva čiernemu kráľovi voľné pole (d5) – obľúbená autorova téma.

Ďalšia ukážka z tvorby Alexandra Pituka obsahuje síce len dve zdanlivé hry (1...Jd8~ 2.J:b7 mat, 1...Jg5~ 2.J:e4 mat), tie sa však po úvodníku "rozmnožia" na štyri, pričom sa využijú zaujímavé kombinačné obraty s väzbou figúr a hrou batérie. Doplnkom sú varianty s blokovaním poľa, takže tematických je vlastne spolu osem variantov (dva pred úvodníkom, šesť v riešení). Je to výborná dvojťažka, z ktorej sa môže poučiť aj mladá generácia našich šachových skladateľov.


Vzad <<  >> Vpred