Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(17. 9. 1966)


Problém č. 412 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 3. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: b. Kc8, Da5, Sg8, Je7, Jg3, Pc2, f5 (7), č. Kc5, Jb5, Pb7, c3, f6 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Všimnite si, že zo základného postavenia idú varianty 1...Kd4 2.Db6+ Ke5 3.Jg6 mat, 1...Kd6 2.Db4+ Ke5 3.Jg6 mat. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie problému č. 405 (Ivančík) z 19. marca: Intencia 1.a8V! Kb7 2.d8V! Kc7 3.Vd7 mat, bohužiaľ vedľajšie riešenia 1.d8D,V,J K:d8 2.Kd6 atď. Kto uviedol aspoň jedno z vedľajších riešení, dostáva 3 body naviac. Oprava.

Výsledok riešiteľskej súťaže január – marec 1966 uverejníme v nasledujúcej rubrike, musíme však ešte doplniť riešenie problému č. 401 (Sovík). V pozícii po vykonaní úvodníka 1.D:b6 ide okrem 1.D:b7 aj vedľajšie riešenie 1.Dd4+ Kb3 2.S:c4 mat (plus 2 body). Za úspešné riešenie tejto úlohy teda možno získať 7 bodov, čo dosiahol jedine J. Srnanský z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred