Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(10. 12. 1966)


Problém č. 416 – originál

Zdeněk Závodný, Brno

Mat 2. ťahom (10+5)Kontrolná notácia: b. Ke8, Df4, Sf1, Je4, Pa5, b2, b3, f2, f6, h3 (10), č. Kd5, Ja3, Pb7, c5, h6 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie problému č. 412 (Sovík) zo 17. septembra: Zdanlivé hry 1...Kd4 2.Db6+ Ke5 3.Jg6 mat, 1...Kd6 2.Db4+ Ke5 3.Jg6 mat, 1.Jd5! tempo 1...Kd4 2.Db4+ Ke5 3.Df4 mat, 1...Kd6 2.Db6+ Ke5 3.Df6 mat, 1...b6 2.Db4+ Kc6 3.Jd7 mat. Zaujímavá zámena hier, jedna z prvých československých trojťažiek s touto perspektívnou témou. Knižné ceny vyhrávajú: Karel Henc (Brno), Ján Janiš (Bratislava) a Jozef Kamenický (Báb).

Riešenie problému č. 413 (Sovík) z 24. septembra: Zdanlivé hry 1...Jf6, Sf5, Kd4 2.d4, J:f3, S:c3 mat, 1.Dg4! hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jf6, Sf5, Kd4 2.S:c3, d4, J:f3 mat. Ďalšia cyklická zámena matov má síce jednoduchšiu motiváciu, ale v našom skladateľskom turnaji aj tak ašpiruje na popredné umiestnenie. Knižné ceny vyhrávajú: MUDr. Alexander Jaklovský (Piešťany), Milan Mišík (Trenčín) a Milan Tančák (Košice).


Vzad <<  >> Vpred