Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(24. 9. 1966)


Problém č. 413 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: b. Kf2, Dd7, Sc4, Sd2, Jg5, Jh7, Pb2, b4, c5, d3 (10), č. Ke5, Ve8, Se4, Jd5, Jh8, Pc3, c6, f3, g6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Výsledok riešiteľskej súťaže január – marec 1966

(Problémy č. 401–405, dosiahnuteľný počet bodov: 24)

I. cena, 24 bodov: Jozef Srnanský (Bratislava), II.–V. cena ex aequo, 22 b.: Ján Gáfrik (Prievidza), Peter Hatala (Bratislava), Jozef Sklenár (Piešťany) a Jozef Žatko (Chynorany), VI.–VII. cena ex aequo, 19 b.: Štefan Hütter (Banská Bystrica) a Demeter Zbihlej (Žilina), VIII. cena, 18 b.: P. Varga (Tešedíkovo).

Poradie ďalších riešiteľov: 18 bodov: F. Maniš, 17: K. Wagner, 16: O. Jasík, Š. Vývoda, 14: A. Ružinský, 12: Z. Csintalan, A. Švec 11: voj. P. Androvič, S. Hás, P. Rácz, L. Štekláč. Menej ako 11 bodov získalo ďalších 41 riešiteľov.

Žrebom vyhrávajú ceny: Ladislav Alföldi (Čilizská Radvaň), Štefan Bizoň (Ludanice), Jozef Koštácky (Košeca), František Labuda (Bratislava), František Lančarič (Ivánka pri Dunaji), Konštantín Ondrušek (Košice), Anton Štefanec (Nitra) a Štefan Šterk (Komárno).

Do žrebovania boli zaradení všetci riešitelia, ktorí nevyhrali I. až VIII. cenu a správne vyriešili aspoň jeden problém. – Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do 2 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred