Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(19. 11. 1966)


Problém č. 415 – originál

Ondrej Onderčanin, Bratislava

Mat 4. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: b. Ke6, De2, Sc8, Jb1, Pb2 (5), č. Ke4, Se3, Pb3, b4, e5 (5), biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie problému č. 409 (Čepický) z 9. júla: 1.Jd6 hrozí 2.Jc4 mat, 1...Jb6, Kb2 2.Jb7, a5 mat. Modelové maty. Knižné ceny vyhrávajú: Karol Frajka (Vieska nad Žitavou), Gita Tóthová (Radzovce) a Alexander Zoller (Bratislava).

Riešenie problému č. 410 (Vývoda) z 30. júla: 1.Dc6 tempo 1...Ke4, d4, f4 2.D:e6, Vde1, Vfe1 mat. Knižné ceny vyhrávajú: Jana Hojnošová (Spišská Nová Ves), Jozef Hovaňák (Hlohovec) a Michal Kurkin (Zlaté Moravce).

Riešenie problému č. 411 (Stančík) z 27. augusta: "Biely na ťahu" 1...Kd4, K:c4, Kd2 2.Ve4, Vc5, Ve2 mat, 1.Jb4 tempo 1...Kd4, K:b4, Kb2, Kd2 2.Vd5, Vb5, V:e6, Ve2 mat. Veľmi dobrá dvojťažka so zámenou jedného matu, so zánikom jednej a pridaním dvoch hier.

Riešenie problému č. 363a (Sovík) z 27. augusta: 1.V:g5, recipročná zámena na 1...J:e3, J:f3.

Knižné ceny za č. 411 a 363a vyhrávajú: L. Bačík (Stará Kremnička), Ján Gáfrik (Prievidza), Sylvester Hás (Trenčín), Karol Chalás (Bratislava), Jozef Klimčák (Bratislava) a dr. Andrej Novotný (Prešov).


Vzad <<  >> Vpred