Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(27. 8. 1966)


Problém č. 411 – originál

Viliam Stančík, Bratislava

Mat 2. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: b. Kf4, Va1, Ve5, Sf1, Sf6, Jd3, Je1, Pc2, c4, g2 (10), č. Kc3, Pa2, a3, a4, e6, f5, f7, g3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie problému č. 403 (Závodný) z 5. februára: 1.Db2 hrozí 2.Dd4+ Ke6 3.Dd7 mat, 1...Kc5 (Kc4) 2.Dd4+ Kb5 3.a4 mat, 1...Ke6 2.De5+ Kf7 3.De8 mat, 1...Ke4 2.Db3 3.f3 mat, 1...c5 2.Db7+ Ke6 (Kd6) 3.Dd7 mat, 2...Kc4 3.Db3 mat. Zaujímavé je porovnať niektoré pokusy dámou s riešením.

Riešenie problému č. 404 (Švantner) z 19. februára: 1...f2 (najlepšie) 2.V:e7+ Kf6 3.Ve3! f1D 4.Vf3+! D:f3 pat! Jednoduchá štúdia so známym patovým motívom.

Problém č. 363a – oprava č. 363 Štefan Sovík, Nitra, b. Kc7, Db6, Ve3, Vg4, Jf3, Jh3 (6), č. Kd5, Sc3, Sc8, Je5, Jf5, Pc4, c5, d3, g5, g6 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie, troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Problém č. 365 (Tonkovič) z 3. 4. 1965 opravuje autor premiestnením Jb8 na d8 a Pf6 na f7.

Problém č. 389 (Tazberík) z 18. 9. 1965 opravuje autor premiestnením Pf7 na f6. Nekorektnosť.

Nekorektnosti objavené v štúdiách č.391–399: 391 (Nemček) má vedľajšie riešenie 1.Ve6 c4 2.Ve1. 393 (Papp) je neriešiteľná po 1.h6 a2 2.Sb2 K:b2 3.h7 Kb1! alebo 3...b3 4.h5 s remízou. 395 (Tazberík) má mnoho nekorektností, autor opravuje takto: b. Kg8, Sb1, Sc7, Jg4, Pc6 (5), č. Kf1, Vh2, Je1, Pg3 (4), čierny ťahá, biely vyhrá, riešenie: 1...Vb2 2.Se4! g2 3.Je3+ atď. 398 (Valuška) má závažné duály 4.Vb2, Vb1 atď. 399 (Tazberík) má 3 vedľajšie riešenia: 1.Jc6+ Kb7 2.d7! Sh7+ 3.Kf7 Sg6+ 4.Kf8, 1.d7 Sh7+ 2.Kf7 Sg6+ 3.Kf8 Jc7 4.Jc6+ a v intencii 4.d7! Ja~ 5.Jc6+ atď., biely vždy vyhrá. Za správne uvedenie nekorektností získavajú knižné odmeny Ján Agarský (Sandtnerova Dolina), Miloš Sečkár (Trenčín) a Viliam Stančík (Bratislava).


Vzad <<  >> Vpred