Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

(30. 7. 1966)


Problém č. 410 – originál

Štefan Vývoda, Jablonové

Mat 2. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: b. Kg6, De8, Vd1, Vf1 (4), č. Ke5, Pc7, d5, e6, f5 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie problému č. 402 (Nemček) z 22. januára: a) zvodnosť 1.Jce3? hr. 2.Dc4 mat, 1...Se2, V:c6 2.Jc2, J:f5 mat, ale 1...Sb3!, 1.Ja5! hr. 2.Dc4 mat, 1...Se2, V:c6 2.Jb3, J:c6 mat, b) s bDe6: 1.Jde3 hr. 2.Dd5 mat, 1...Sf3, V:e6 2.Jc2, J:f5 mat, úloha má navyše ešte trojníka c) s bDe6, čVh3 a bez bPf4: 1.Jf4 hr. 2.Dd5 mat, 1...Sf3, V:e6 2.Vd3, J:e6 mat. Zaujímavé trojčatá, hoci ešte s niekoľkými nedostatkami (napr. pozícia b) v porovnaní so zdanlivými hrami a) nie je vlastne nijakým prínosom, v c) sa mení oproti a) postavenie troch kameňov).


Vzad <<  >> Vpred