Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Max Ujtelky a Bedrich Formánek

( 9. 5. 1968)


V dnešnej rubrike dokončujeme súťaže, ktoré sme neuzavreli r. 1966 (posledná rubrika vyšla 10. decembra 1966).

Riešenie problému č. 414 (Coufal) z 15. 10. 1966: 1.Jd3 hrozí 2.Jc3+ Kc6 3.Je5 mat, 1...Kc6 2.Je5+, 1...K:e4 2.De5+, 1...S:e4 2.c4+, 1...c4 2.Vd4+, 1...Sf6 2.Dd6+, 1...Vc7 2.Ve5+ atď. Veľmi dobrý úvodník a mnoho variantov, škoda len, že nie je viac tematickej jednoty. Knižné ceny vyhrávajú: Ján Calko (Brusnica), Ladislav Kramár (Letanovce) a Zoltán Labai (Milanovce).

Riešenie problému č. 415 (Onderčanin) z 19. 11. 1966: 1.Kd6 Kd4 2.Jd2 S:d2 3.Sf5 Se3 4.Dd3 mat (2.Se6? Sf4!, 2.Sf5? e4!). Pomerne zaujímavá štvorťažka s logickou kombináciou. Knižné ceny vyhrávajú: Gustáv Pekár (Tisovec), Jozef Havran (Šaľa) a Ivan Teker (Trnava).

Riešenie problému č. 416 (Závodný) z 10. 12. 1966: Zdanlivé hry 1...Kc6, Kd4 2.Dd6, Jc3 mat, 1.Sg2 hrozí 2.Jg5, Dd6 mat, 1...Kc6, Kd4 2.Jc3, Dd6 mat, 1...Ke6 2.J:c5 mat. Pekná recipročná zámena matov na ťahy kráľa, menším nedostatkom je však dvojitá hrozba. Knižné ceny vyhrávajú: Ján Kern (Tlmače), Ladislav Švec (Malá Maňa) a Štefan Vývoda (Jablonové).

* Problém č. 405 (Ivančík) z 19. 3. 1966 opravuje autor takto: b. Kb5, Pa7, d7, e5, e6 (5), č. Kc7 (1), mat 3. ťahom, 1.a8V Kb7 2.d8V Kc7 3.Vd7 mat.

* Výsledok skladateľského turnaja Smena 1966 bude uverejnený v č. 13–14 Šachového bulletinu (asi začiatkom r. 1969).


Vzad <<  >> Vpred