Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(21.7.2023)


Skladba č. 1207Miroslav Subotić

Mezija 1999

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ke8 Df4 Se4 Jg8 Pf3 (5), č. Ke6 Jh7 Pd7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...d5 2.Sf5 mat a 1...d6 2.Df5 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1206 (di Sarno): Zdanlivá hra 1...Jc4~ (s výnimkou J:a5 a Je3) 2.V:e5 mat, riešenie 1.Dg3 tempo 1...Jc4~ 2.D:e5 mat, 1...Je5~ 2.Df3 mat, 1...Kf5 2.Dg4 mat, 1...Kd4 2.Dd3 mat. Dva maty s väzbou jazdca e5 po ťahoch kráľa na polia uvoľnené výborným úvodníkom, bonusom je zámena matu po ťahoch druhého jazdca. (ff)


Vzad <<  >> Vpred