Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 5. 1968)


Problém č. 16

Dr. Werner Speckmann

Dortmunder General–Anzeiger 1931

Mat 3. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: bKf4 Vc7 Ve7 Jc3 Je3 Pa5 b4 d2 g5, čKd4 Sb7 Sf7 Pa6 d3 d6 g6 – trojťažka.

V problémovom šachu sú populárne aj tzv. ornamentálne úlohy, ktorých obrazec obyčajne zvýrazňuje nejakú pozoruhodnú myšlienku ako napríklad iniciálky mien význačných ľudí, výročné dátumy a. p. Dnes známy západonemecký problémista zložil "srdce" – myšlienka v máji veľmi tematická. Dúfame, že dvaja rovnopoľní strelci nebudú nikomu vadiť, veď jeden mohol vzniknúť premenou pešiaka.

Riešenie problému č. 10 (Dawson) z 23. 3. t. r. Po úvodníku 1.Jd4 tempo nasleduje päť variantov s otváraním línií: 1...b:a6 2.Db1 mat, 1...d5 2.Dg3 mat, 1...f:g6 2.Vf8 mat, 1...g:f6 2.Dg6 mat, 1...d5 2.Jc6 mat. Jednoduchá úloha s jednotnými strategickými prvkami. Jej autor (1881–1951) zložil vyše 6400 úloh.

Riešenie problému č. 11 (Fabel) z 30. 3. t. r. Kto sa dlho pozeral na diagram, iste ho napadlo: 1.0-0 mat. No ak ste rozmýšľali hlbšie, prišli ste na to, že posledný ťah zrejme potom musel urobiť čierny. A teda hneď vás napadla otázka: Odkiaľ sa dostal čierny kráľ na f3? Odpoveď je jasná: Nie je to možné, lebo buď okolo neho stoja biele kamene (teda z tých polí to nie je možné), alebo sú ostatné polia kryté dvojmo bielymi kameňmi, teda opäť nie. Posledný ťah musel urobiť biely a na ťahu je preto čierny. Má nasledujúce možnosti: 0...K:g2 1.e5 mat alebo 0...K:f4 1.Df6 mat – teda mat prvým ťahom, ale na ťahu bol čierny, čo sa pokladá za žart. Typická ukážka, žartovnej úlohy známeho západonemeckého problémistu, ktorý patrí k jej veľkým propagátorom.


Vzad <<  >> Vpred