Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 3. 1968)


Problém č. 11

Dr. Karl Fabel

The Problemist

Fairy Chess Supplement 1933

Mat 1. ťahom (8+1=9) – žartKontrolná notácia: bKe1 Dc6 Vg2 Vh1 Sf4 Jg4 Pd3 e4, čKf3 – mat 1. ťahom.

Aký by to bol šport, umenie či zábava, keby do neho neprenikol aspoň lúč humoru. Nie je tomu inak ani v šachu, kde si stále väčšiu a väčšiu popularitu získavajú tzv. žartovné šachové problémy. Ich definícia je nasledovná: Sú to problémy s vtipným riešením, ktorých myšlienka spočíva v zmene základného šachového pravidla, pričom na túto zmenu sa vo výzve neupozorní. S obľubou sa využíva pravidlo, ktoré hovorí, že v šachovom probléme musí vždy začínať biely. Ak však možno dokázať, že v danom prípade to nie je možné, musí začínať čierny a to je vlastne žart, lebo išlo o zmenu základného pravidla. Ďalej sa používa pravidlo, ktoré hovorí, že pešiaci sa môžu premeniť na ľubovoľnú figúru – teda v žartovných úlohách aj v súperove kamene včítane kráľa, ďalej rôzne druhy otočenia šachovnice, vynechávanie a premiestňovanie figúr, neúplné ťahy atď. Pretože v pondelok je už 1. apríla, uverejňujeme v našej rubrike prvú žartovnú úlohu, v ktorej treba dať čiernemu mat 1. ťahom. Keďže ide o prvú úlohu tohto druhu, prezradíme, že 1.0-0 mat je zvodnosť. Prečo? To ponecháme už na Vás – veď sa hovorí, že šachisti sú vtipní ľudia.

Riešenie problému č. 6 (Hendel) z 22. 2. t. r. Zrejmé je, že v úvodníku tejto úlohy bude na ťahu Pb2 a otázkou je, či bude ťahať o jedno alebo dve polia. Keďže čierny kráľ môže chodiť len po poliach c8–d7–c6 je riešenie už jasné: 1.b4 Kd7 2.b5 Kc8 3.b6 Kd7 4.b7 Kc6 5.b8J mat. Prekvapujúca premena bieleho pešiaka na slabšiu figúru v závere úlohy. Úloha, ktorá zapadla do "pokladu" šachových úloh.


Vzad <<  >> Vpred