Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 2. 1968)


Problém č. 6

J. Hendel

Illustrirtes Familien-Journal 1859

Mat 5. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKa7 Jc7 Je6 Pb2 e5, čKc6 Pe7 – päťťažka. Biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Štvorťažky, päťťažky atď. sú šachové pozície, v ktorých treba dať čiernemu mat väčším počtov ťahov a voláme ich preto mnohoťažky. Riešitelia majú pred nimi veľký strach, zapríčinený zrejme veľkým počtom ťahov. No tento strach je niekedy zbytočný. Príkladom je dnešná päťťažka, ktorej riešenie je podstatne jednoduchšie ako riešenie priemernej dvojťažky. Konečne sa o tom ľahko presvedčíte, ak sa hneď pustíte do jej riešenia. Pre zaujímavosť sa pozrite na hodinky a poznačte si čas, za ktorý sa vám úlohu podarilo vyriešiť.

Riešenie problému č. 3 (Guttmann) z 2. 2. t. r. Po krátkej úvahe sa dá prísť na to, že biela dáma musí vytvoriť matovú hrozbu na diagonále a1–h8. Preto: 1.Dh1 hr. 2.D:h7 a 3.D:e5 mat, 1...Sh7 2.De1! e4 3.Kc2 mat, 1...Sg7 2.Db7 e4 2.D:g7 mat, 1...Sf6 2.Dc6 e4 3.D:c6 mat. Dobre konštruovaná minimálka so strategickými motívmi (prerušovanie a otváranie línie).

Riešenie štúdie č. 4 (Kozlowski) z 9. 2. t. r. K cieľu nevedie 1.g6? Va8! s remízou, lebo bSh8 je takmer mŕtvy. Podobne 1.Sf6? f:g6! a opäť prevaha strelca na výhru nestačí. Zdá sa, že riešenie bude zaujímavé. A skutočne: 1.Vg7+ K:h8 2.Vh7+ Kg8 3.g7!! Va8 4.Vh8+ a biely vyhral, lebo dobyl vežu. Samozrejme, po 3...K:h7 príde 4.g:f8D a biely opäť vyhral. Prekvapujúca štúdia, v ktorej prevaha strelca je bielemu na ťarchu, a to je na tejto štúdii najviac kuriózne. Iste ste si všimli, že keby strelec chýbal, biely by vyhral hneď ťahom 1.g7!. Štúdia je pre riešiteľa pochúťkou a pre každého praktického hráča dobrým poučením.


Vzad <<  >> Vpred