Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 2. 1968)


Problém č. 4

Szaja Kozłowski

Świat Szachowy 06/1931

biely vyhrá (4+3=7)Kontrolná notácia: bKf3 Vh7 Sh8 Pg6, čKg8 Vf8 Pf7 – biely ťahá a vynúti si výhru.

V dnešnej rubrike uverejňujeme prvú šachovú štúdiu a preto na úvod povieme, čo to vlastne šachová štúdia je. Ak siahneme po šachovom slovníku (Šachmatnyj slovar, Moskva 1964) nájdeme túto definíciu: Štúdia je umele zhotovená pozícia, v ktorej jedna zo strán (obyčajne biely) musí splniť danú podmienku v neobmedzenom počte ťahov.

Preto podľa tejto podmienky delíme štúdie na dve hlavné skupiny: 1. Biely ťahá a vynúti si výhru (kratšie biely výhra). 2. Biely ťahá a vynúti si remízu (kratšie biely remizuje). Riešenie štúdie potom pozostáva v nájdení autorom zamýšľanej jedinej cesty, ktorá vedie k splneniu jednej z hore uvedených podmienok.

Podľa obsahu delíme štúdie opäť na dve skupiny: 1. Analytické, ktorých hlavný plán spočíva v podrobnej analýze riešenia. Tieto štúdie majú už veľmi blízko k šachovej koncovke. 2. Kombinačné, ktorých hlavným motívom je kombinácia – to, čo sa vyskytuje v každej šachovej partii. A preto vlastne šachová štúdia je veľmi blízka praktickej hre, ba je dokonca pre ňu potrebná. Ukázalo sa, že praktický hráč, ktorý je zvyknutý riešiť šachové štúdie, podstatne ľahšie sa dostane zo zdanlivo už stratených partií. Nie je preto ani div, že mnohí známi veľmajstri boli aj dobrými skladateľmi štúdií (Botvinnik, Keres, Réti, Duras atď.). Keď sa teraz pustíte do riešenia dnešnej štúdie poľského autora, zistíte, že k cieľu nevedie 1.g6? Va8!, lebo podľa teórie koncoviek prevaha strelca na výhru nestačí. Musí sa preto biely pokúsiť dobyť vežu a tu sa ukáže najväčšie prekvapenie našej štúdie – biely strelec bude úplne zbytočný. Ako sa ho teda zbaviť? To už ponecháme na vás a prezradíme, že štúdia je rozhodnutá už po treťom ťahu.


Vzad <<  >> Vpred