Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 4. 1968)


Problém č. 12

Hieronymus Fischer

Prameň neznámy, 1890

Mat 1. ťahom – žartKontrolná notácia: bKd6 Db1 Vg8 Vh1 Sg1 Sg2 Jd8 Pd2, čKd4 Pa7 b7 c4 d3 e3 f2 f7 g6 h3 – mat 1. ťahom.

Ďalšia "aprílová úloha", ktorú odporučujeme riešiť bez použitia šachovnice – priamo z diagramu. Veď iste uznáte, že použiť šachovnicu na mat 1. ťahom by bolo hanbou už aj pre začiatočníkov. Ak sa vám však úlohu nepodarí vyriešiť, pomôžte si šachovnicou a hneď zistíte, prečo je úloha žartovná.


Humor na šachovnici

Popredný americký šachový veľmajster – S. Reshewski nazývaný aj remízový kráľ, je známy tým, že sa dosť často obracia na súperov so slovami: "Chcete remízu?" ...ak sa dostal do zlej situácie. Argentínsky veľmajster Najdorf sa o tom vyjadril nasledujúco: "Ak vám Reshewski ponúkne remízu, to znamená hľadať možnosť dať mu mat druhým ťahom".

Na jednej šachovej simultánke bývalý majster sveta v praktickom šachu, dr. A. Alechin podišiel k jednej šachovnici a za ňou sediaci účastník oznámil pyšne Alechinovi nasledujúcu vetu: "Máte mat tretím ťahom!" "Prečo tretím?" – odvetil Alechin a hneď dodal: "Vy máte mat druhým ťahom".

Riešenie problému č. 7 (Chocholouš) z 2. 3. t. r. 1.Vc3 hrozí 2.Vc5+ d:c5 3.Dc7 mat. Na 1...d:c3 je pripravený analogický modelový mat po druhej diagonále: 2.Dg3+ Vf4 3.D:c3 mat, tretí mat po diagonále vyjde po 1...Jf5 2.Jd3+ K:e4 3.Dg2 mat a nakoniec nádherný tichý variant zakončený štvrtým modelovým matom: 1...d3 2.Vc4 Kf4 3.J:d3 mat. Prekrásna trojťažka, komponovaná v štýle českej školy. Cenná je jednota matov (po diagonálach) a strategické motívy: blokovanie poľa a prerušovanie a otváranie línii.


Vzad <<  >> Vpred