Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(04. 1989)


Problém č. 5

Werner Speckmann

Schweizerische Schachzeitung 1968

Mat 2. ťahom 3+1Cieľom každého šachistu v šachovej partii je donútiť súpera ku kapitulácii (pripadne dať mat kráľovi). Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje "mať čas". Vo voľne hraných partiách má každý hodne času, rozmýšľať môže koľko chce. Podobným spôsobom prebiehali v minulosti súboje šachistov v turnajoch. Partie neboli časovo obmedzené, hráči toho zneužívali a rozmýšľali dlho (i viac ako dve hodiny).

Turnaje sa predlžovali a nepomáhali ani peňažné tresty pre "dlhomysliteľov" – zámožní hráči si "svoj čas" zaplatili. Až v polovici 19. storočia sa začal čas na rozmýšľanie merať. Najskôr to boli presýpacie hodiny, neskôr špeciálne dvojhodiny (dvojstopky), merajúce časovú spotrebu každému hráčovi samostatne. Usporiadatelia turnajov určili i limity na celú partiu (napr. 2,5 hod. na 40 ťahov), až sa tempo hry ustálilo na terajších 2 hod. na 40 ťahov a ďalšiu 1 hod. na 20 ťahov (spolu 6 hodín).

Partie, ktoré sa v limite nestihnú ukončiť (pričom sa splní počet ťahov) sa prerušujú a odohrajú sa v inú presne určenú dobu. Samozrejme, že i tu môžu hráči na 1 ťah rozmýšľať dlho, ale pokiaľ by nestihli urobiť 40–60 ťahov za 2 resp. 3 hodiny, partiu prehrajú – na čas.

Turnaje bežne trvajú 15 až 25 dní. Súčasný masový rozvoj šachovej hry si vyžiadal i nové časové limity, pri ktorých môže turnaj odohrať väčší počet šachistov za 1 deň. Medzi šachistami si najväčšiu obľubu získali skrátené limity na 30 a 5 minút na partiu. Rýchly priebeh hry zvýhodňuje hráčov, ktorí vedia zúžitkovať maximálnu sústredenosť a postreh v kombinácii so znalosťami šachovej teórie. Zo súčasných šachistov hrajú prim hlavne sovietskí: A. KARPOV, svetový šampión, M. TAĽ, G. KASPAROV, M. GAVRIKOV, výborne hrá i maďarka Z. POLGÁROVÁ. Aj šachový oddiel TJ Spartak ZŤS každoročne poriada zrýchlený turnaj (5-minútový) 3 členných družstiev miestnych podnikov, škôl, učilíšť. Víťazstvo si tohto roku spomedzi 13 družstiev vybojoval celok dubnického Gymnázia, pred VUHYM a ZŤS. Reprezentanti nášho konc. podniku obsadili 4. a 8. miesto v zostavách ŠVANČÁREK, CYPRIAN, BEŽÁK resp. NEMEČEK, DRHA, ROŠKA. Veríme, že podobné skrátené turnaje s účasťou pracujúcich usporiadajú i SZM, ROH v našom konc. podniku. Na riešenie Vám predkladáme dvojťahový problém – predpokladáme, že ho vyriešite v "skrátenom" časovom limite. Riešenia posielajte do 15.5.1989 na adresu redakcie podnikových novín ELEKTRA – 3 úspešných riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 4 z 3. čísla: 1.Dd7+ po ťahoch čierneho Kh8, Kh6 nasledujú maty 2.Dg7, Dh3.

Knižné odmeny získali: Stanislav MAZAN – ZPÚ, Ing. Rudolf PAPP č. zn. 11 797 z Hornej Poruby, Jaroslav JANIGA ODN 7000.


Vzad <<  >> Vpred