Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(05. 1989)


Problém č. 6

Pillsbury – Amatér

Mat 2. ťahom 15–15Čo spôsobuje skutočnosť, že šachovú partiu raz vyhrá jeden, inokedy druhý? Prečo neskončia všetky partie nerozhodne? Už starí Rimania poučne hovorievali, že mýliť sa je ľudské. A tu je i čiastočná odpoveď na otázky.

Všetci šachisti začínajúc od majstra sveta Kasparova, až po najslabšieho "kaviarenského" hráča majú jednu spoločnú vlastnosť – robia chyby. Niekto ich urobí viac, iný menej. Hráči viac pozorní toho obyčajne využijú a výsledkom je získanie výhody v partii a v neskoršom štádiu hry i výhra. Zatiaľ čo u ľudí hrajúcich šach "rekreačne – pre oddych" sa chyby (i rovnaké) opätovne vyskytnú v partiách hraných ihneď za sebou, vyspelejší šachisti sa snažia odstraňovať vlastné chyby pri šachovom tréningu. Súčasťou individuálneho, alebo kolektívneho tréningu je zameranie na odstránenie sprievodných znakov spôsobujúcich tvorbu chýb napr. zdokonalenie v teórii 3 častí šachovej hry (otvorenie, stredná a koncová hra), zlepšenie logiky, pamäti, schopnosti bleskovej analýzy určitej situácie na šachovnici a hlavne zlepšenie schopnosti čo najdlhšieho prepočtu ťahov. Laik – nešachista sa často mylne domnieva, že vyspelí šachisti prepočítavajú až 20 ťahov dopredu. Skutočnosť je iná – v nejasných pozíciách sú schopní spočítať 6 až 10 ťahov dopredu.

Kedže po každom ťahu sa možnosti stromčekovo vetvia (napr. po 1. ťahu je ich 20, ale pri 3., 4. ťahu už vyše 100), ľudský mozog nie je schopný pri časovej obmedzenosti v partii "veľmi rozvetvený strom" obsiahnúť. Americký šachový veľmajster často s vtipom spomínal, že vyhrával preto, že prepočítal varianty o 1 ťah ďalej ako jeho súperi...

Problém č. 6 znázorňuje postavenie pred záverom partie hranej v r. 1900. Po 5. ťahu bieleho h3 urobil čierny prvú chybu – nehral S:f3, ale ťah Sh5?. Biely toho využil a ťahom 6.J:e5! získal výhodu – "iba" pešiaka. Čierny namiesto ťahu J:e5 urobil druhú, prehrávajúcu chybu 6...S:d1?? – viď problém. Nasledoval trest v podobe matu 2. ťahom. Riešenie záveru posielajte do 15.6.1989 na adresu podnikových novín ELEKTRA – 3 úspešní riešitelia budú odmenení knihami.

Riešenie problému č. 5 zo 4. čísla: 1.Df1! po ťahoch čierneho 1...Kh1, Kg3 nasledujú maty 2.Jf3, Dh3.

Knižné odmeny získali: Emil VÁNI, Dolná Poruba č. 13, Marta DVORSKÁ ODN č. zn. 08 752 a Vladimír JANCO – energetika.


Vzad <<  >> Vpred