Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(06. 1989)


Problém č. 7

Teed – Delmár

Mat 2. ťahomOdpovedať na otázku čo je šach nie je možné jednoznačne – každý si to môže vysvetliť po svojom. Jedni tvrdia, že je to príjemná zábava – hra na rozptýlenie. Sú takí, ktorí ho považujú za vedu či umenie – veď pri ňom sa vyskytujú krásne kombinačné obraty, je nutné ďalekosiahlo analyzovať, prepočítavať ťahy, podobne ako u počítačov.

Spisovateľ E. LESSING napísal, že šach nemožno považovať za hru – je na to príliš vážny, no súčasne ho nemožno považovať za vážnu vec – lebo je príliš hravý... V. I. Lenin považoval šach za najlepšiu gymnastiku mozgu. Väčšina šachistov hrajúcich v súťažiach a turnajoch rôzneho druhu ho považujú za druh duševného športu.

Športové súťaže v šachu prebiehajú po celý rok. V ČSSR majú jednotlivci možnosť účasti na turnajoch 7 až 14 denných (postupových alebo klasifikačných) celú sezónu. kolektívne družstvá súťažia od jesene do jari.

V našom meste je šachový oddiel pri TJ Spartak ZŤS. Je najpočetnejší v okrese Pov. Bystrica – v súčasnosti eviduje 67 členov (žiakov, dorastencov, mužov a žien). Sú medzi nimi i 5 kandidáti majstra športu v praktickom, 2 v korešpondenčnom a 2 v kompozičnom šachu.

Členovia sa stretávajú každý deň o 16.00 hod. v klubovni nad kolkárňou TJ Spartak, pričom v utorok a štvrtok sú tréningy riadené odbornými trénermi, ostatné dni sú určené na súťažné a voľné partie. Prípadní záujemcovia z radov študentov SOU a pracujúcich nášho koncernového podniku budú vítaní. Oddiel má 4 družstvá v majstrovstvách Stredoslovenského kraja a 1 celok (zložený zo žiakov) súťažiaci v okresnej súťaži. Žiacke kolektívy sa zúčastňujú i súťaží v rámci Veľkej ceny ČSSR.

Odmenou za doterajšiu úspešnú činnosť oddielu je zverenie poriadania vrcholových postupových turnajov: od 8.7. do 16.7.1989 majstrovstvo Stredoslovenského kraja mužov a žien, od 22.7. do 30.7.1989 majstrovstvá Slovenska dorastu. Súťaže sa budú hrať v DK ROH každý deň od 15.00 s možnosťou vzhliadnutia verejnosti.

Problém č. 7 znázorňuje záver partie hranej na turnaji v Londýne v r.1836. Riešenie pošlite do 15.7.1989 na adresu podnikových novín ELEKTRA – 3 úspešní riešitelia budú odmenení knihami.

Riešenie problému č. 6 z 5. čísla: 1.S:f7+ Ke7 2.Jd5 mat.

Knižné odmeny získali: Jozef DRHA – TOR/VK, Katarína KRAJČOVÁ str. 7101 a Pavol BIELIK, Omšenie č. 103.


Vzad <<  >> Vpred