Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(07. 1989)


Problém č. 8

Pehr Henrik Törngren

Neue Leipziger Zeitung 15/01/1928

Mat 2. ťahom 3+1Niektoré otázky, ktoré sa vyskytujú v bežnom živote nie sú až tak vzdialené k problémom riešeným v šachu.

Túto paralelu výstižne zdôraznil Johann W. von Goethe: "Príroda nám určila šachovnicu, z ktorej nemôžeme a ani nechceme uniknúť. Vytvorila nám aj figúry, ktorých hodnota, pohyb a schopnosti sú obecne známe. Je teda iba na nás, aby sme urobili také ťahy, od ktorých si sľubujeme úspech."

O úspech sa snaží každý. Pravdou však je, že neúspech v živote zanecháva často nenapraviteľné následky, zatiaľ čo neúspech v šachovej partii znamenajúci prehru, sa dá ešte napraviť úspechmi v ďalších partiách. Dosiahnutie úspechu v šachu ovplyvňuje správna miera sebavedomia. Tá je založená na poznaní seba samého. Majster sveta R. Fischer (v r.1969 až 1972) zdôrazňoval, že úspech v šachu možno dosiahnuť vďaka dobrej pamäti, schopnosti sústrediť sa, fantázii a veľmi silnej vôle. Majster sveta z rokov 1927 až 1946 A. Alechin tvrdil, že k úspechu je potrebné poznať vlastné, súperové sily a slabiny, taktiež mať vyššie ciele ako chvíľkové uspokojenie. Majster sveta W. Steinitz (v rokoch 1886 až 1892) žartom na turnajoch spomínal, že má k úspechu bližšie vzhľadom na veľkú výhodu oproti svojim súperom – všetci musia hrať proti Steinitzovi, iba on nie. Veľmajster Bogoľubov zasa na margo obľúbenosti farby šachových kameňov vyhlásil: "S bielymi vyhrám preto, že mám biele a čiernymi preto, lebo som Bogoľubov..."

Hlavný predpoklad úspechu v šachovej partii je rozmýšľať lepšie ako súper – lebo šachista, ktorý nemyslí, nie je šachista. Na riešenie Vám predkladáme problém skomponovaný v r. 1928. Riešenie pošlite do 15.9.1989 na adresu redakcie podnikových novín ELEKTRA – traja úspešní riešitelia budú odmenení knihami.

Riešenie problému č. 7 zo 6. čísla: 1.D:h5 šach! V:h5 2.Sg6 mat.

Knižné odmeny získali Štefan SÝKORA z Novej Dubnice, Ing. Rudolf Bežák č. zn. 15 867, Ľudmila Gašparová z Červeného Kameňa.


Vzad <<  >> Vpred