Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(03. 1989)


Problém č. 4

Werner Speckmann

Diagramme und Figuren 1967

Mat 2. ťahom 2+2Na prelome 18. a 19. storočia udivoval Európu vynález bratislavského rodáka baróna Wolfganga von Kempelena. Jednalo sa o stroj – drevenú figurínu Turka, ktorý hral šach. Hoci vynálezca tvrdil, že činnosť stroja je založená na triku a ilúzii, pri predvádzaní po Európe dosahoval úspechy (o.i. porazil Máriu Teréziu, Katarínu Veľku, Fridricha II, Voltaira a taktiež slávneho vojvodcu Napoleona Bonaparteho). Až 30 rokov po Kempelenovej smrti sa podarilo odhaliť tajomstvo stroja: vnútri boli páky a kolečka, ale i dômyselne umiestnené zrkadlá, vyvolávajúce pocit prázdnoty. Bol tam však ukrytý výnimočne malý a mrštný človek, výborný šachista, ktorý činnosť Turka – figuríny riadil.

Môže stroj hrať šach bez podobného triku? Vedecko-technický pokrok hlboko zasiahol do oblasti konštrukcii šachových strojov – počítačov. Už 30 rokov pomocou vloženého programu (algoritmu) počítače dokážu nielen hrať šach, ale i riešiť a skladať šachové problémy.

Princíp hry je založený na výbere najlepšieho ťahu v určitej situácii na šachovnici pri dodržaní 2 zložiek – zisku materiálu a lepšej pozície. Prepočítanie možností siaha do hĺbky 8 až 16 polťahov. Počítače majú naprogramované všetky doteraz známe začiatky a ukončenia šachovej hry (tzv. teórie otvorenia a koncoviek). Od r.1974 sa uskutočňujú majstrovstvá sveta veľkých počítačov – o víťazstvá najlepšie bojovali americký počítač CHESS a sovietský KAISSA. Konkurenciu im robili značky BELLE a CHAOS. Od r. 1980 sa uskutočňujú majstrovstvá sveta malých tzv. mikroprocesorových počítačov. K najznámejším patria značky MEPHISTO, CHESS CHALLENGER, COMMODORE, FIDELITY, NOWAG. Súčasná "sila" najlepšieho počítača je na úrovni hry hráčov I. triedy až majstrov športu.

Rýchly vývoj predpokladá, že už v r.1995 budú mať "silu" veľmajstra šachu. Počítače riešia dvojťahový problém ihneď, trojťahový za 4 sekundy, mat 5. ťahom za 3 min. Hoci nepredpokladáme, že budete riešiť problém č. 4 tak rýchlo ako počítač, veríme, že správne riešenie nájdete a pošlete na adresu redakcie ELEKTRA do 15.4.1989 – 3 úspešných riešiteľov odmeníme knihami.

Gratulujeme

Riešenie problému č. 3 z 2. čísla: 1.Jb3+ J:b3 2.D:c2 mat, alebo 1.D:c2+ J:c2 2.Jb3 mat.

Knižné odmeny dostanú: Márius ČÁP (SZF-7101), Jozef CHYBA (ZPÚ) a Peter KRŠÁK z Novej Dubnice.


Vzad <<  >> Vpred