Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(02. 1989)


Problém č. 3

Věra Menčíková – M. Florov

Čierny vyhrá (Mat 2. ťahom) 15+15V dávnej minulosti sa ženy mohli uplatniť iba v domácnosti a v spoločnosti. To vysvetľovalo i fakt, že iba výnimočne zasiahli do rozvoja vedy a techniky. Akonáhle sa hovorilo o šachu a šachistkách, hneď sa objavovali i otázky typu: môže žena dobre hrať šach?, prečo hrajú ženy horšie ako muži? Ženský šach ako taký neexistuje, je iba šach hraný ženami, mužmi, žiakmi atď., pričom úroveň ich hry je však rôzna.

Už v roku 1930 majster sveta A. Alechin predpovedal ženám šachovú budúcnosť. Jeho mužskí oponenti tvrdili, že žena je v duševnej oblasti viac podriadená citu ako logike, ba našli sa i takí, ktorí tvrdili, že u ženy je všetko srdce – dokonca i hlava. V r. 1973 majster sveta R. Fischer pohŕdačne prehlásil, že si môže v každej partii proti najlepšej žene odobrať svojho šachového jazdca a vyhrať s ňou zápas. Exmajster sveta M. Taľ však správne oponoval: Fischer je Fischer, ale šachový kôň je i na ženu priveľké sústo...

Pochopiteľná bola teda snaha žien o emancipáciu i v šachovom živote. Pokrok dosiahol svoje a dnes majú ženy svoje vlastné turnaje, šachové olympiády, ba najlepšie hrajú s úspechom i v mužských turnajoch. Čoraz častejšie môžeme zaregistrovať, že najlepšie ženy, napr. sovietské N. Gaprindašvili, M. Čiburdanidze (súčasná majsterka sveta), maďarské sestry Szuza, Žofia a Judita Polgárové, Švédka P. Cramlingová, i naša Eliška Richtrová (má titul veľmajster šachu), získavajú "skalpy" v podobe výhier nad "silnejšími mužmi". Československo sa môže pochváliť prvou majsterkou sveta Věrou Menčíkovou. Záver jej hry so súperkou M. Florov predstavujeme na probléme č. 3. Troch riešiteľov, ktorí správne objavia výhru už po dvoch ťahoch, odmeníme knihami. Riešenie pošlite do 10.3.1989 na adresu Redakcia podnikových novín ELEKTRA.


Vzad <<  >> Vpred