Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.5.2017)


Skladba č. 897Petr Syrůček

Smena 17.10.1964

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg3 De4 Sd7 Jg6 (4), č. Kg5 Pg7 h7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú aj zdanlivé hry po 1...Kf6, h:g6, h6. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 896 (Beľčikov a Košeľ): Zvodnosť 1.Kc4? tempo 1...a3 2.Vb3 mat, 1...Va1 2.D:a1 mat, 1...Va3!, riešenie 1.Ja1 hrozí 2.Dc1 mat, 1...V:a1 2.Dc2 mat, 1...Va3 2.Vc2 mat, 1...K:c3 2.Dd4 mat. Zámena matu po 1...Va1 a navyše voľné zámeny variantov, pričom rozhodca ocenil maty dvoma figúrami na jednom poli. (ff)


Vzad <<  >> Vpred