Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.6.2017)


Skladba č. 898Toshiji Kawagoe

Problem Paradise 10.-12.2016

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Ke2 De7 Sc2 Je4 Pd2 g3 (6), č. Kg4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 897 (Syrůček): Zdanlivé hry 1...Kf6 2.Df5 mat, 1...h6 2.Df5 mat, 1...h:g6 2.Dh4 mat, riešenie 1.Se8 tempo 1...Kf6 2.De5 mat, 1...h6 2.De5 mat, 1...h:g6 2.D:g6 mat, 1...Kh6(Kh5) 2.Dh4 mat, 1...h5 2.Df4 mat. Zámena troch matov, zámena jednej obrany (s matom Dh4) a v riešení variant "navyše": nadpriemerne obsažná miniatúrna dvojťažka! (ff)


Vzad <<  >> Vpred