Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(10. 2. 1962)


Úloha č. 157

Tungat Sarsenbekov, Celinograd, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kd1, Sd5, Jd4, Pa3 (4), č. Ka4, Pa5, b5 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 151 (Amirov): 1.Kb5–c4! tempo Kf3 2.Kd3 Kg2 5.Kd2 Kf3 4.Sf5 Kg2 5.Sg4 Kf1 6.Sh3 mat, 5...Kh1 6.Sf3 mat, ale aj 3.Ke3 Kf1 4.Sf2! Kg2 5.Sg3! Kf1 6.Sh3 mat, čo považujeme za škodlivý duál!

Riešenie orieška z č. 2 Smer: 1.Sg8 tempo Kb1 2.Sh7+ Ka1 3.Kg6 Kb1 4.Kf6+ ... 10.Kc3+ Ka1 11.Kc2 d1D+ 12.K:d1 S~ 13.Kc2+ atď. Poschodový pochod kráľa z g6 na c2 je starý motív mnoho ráz v rôznych obmenách spracovaný. Odmenu dostane Alexander Bartišek, Palárikovo.


Z krajského preboru družstiev

Došla nám správa, že TJ Lokomotíva B. Bystrica nenastúpila k zápasu v Prievidzi. Žeby Bystričania nemali záujem o krajský šachový prebor družstiev? Nováčkovia TJ Lokomotíva Rim. Sobota a TJ Baník Handlová sa stretli v prvom kole spolu v Rim. Sobote. Zápas sa skončil 4½:4½ s jednou nedohranou partiou.


Vzad <<  >> Vpred