Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1965)


Problém č. 21

William A. Shinkman

Tiffin Tribune, 1898

Mat 3. ťahom (2+2=4)Kontrolná notácia: bKf4 Vg2 (2), čKh5 Ph7 (2) – trojťažka. Úloha, ktorá má len dva biele kamene, sa nazýva minimálka. O tom, že sa s takýmto málopočetným materiálom dajú spraviť nádherné úlohy, presvedčí sa každý náš čitateľ, ak vyrieši a zašle na adresu redakcie do konca mesiaca našu minimálku–mereditku dnes už svetoznámeho amerického skladateľa. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Výsledok riešiteľskej súťaže – problémy č. 13 až 18

I. cena 15 bodov: Jozef Buranský (Mojzesovo), II. cena 15 b.: Jozef Srňanský (Bratislava), III. cena 15 b.: Jozef Žatko (Chynorany). Z riešiteľov, ktorí vyriešili aspoň tri problémy, dostanú hodnotnú prémiu: Anton Nemec (Vrútky), Štefan Boška (Hliník nad Hronom) a Štefan Mikuláš (Prievidza). Výhercom srdečne blahoželáme. Mená ostatných riešiteľov pre nedostatok miesta nemôžeme uverejniť.


Vzad << >> Vpred