Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1966)


Problém č. 22

John Möller

Nationaltidente, 1918

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKc1 Va8 Pa7 (3), čKa1 Sh7 Pc2 g6 (4) – trojťažka.

Stačí, keď dobrá miniatúrka má len jeden variant. Dôležité však je, aby bol vtipný o vryl so natrvalo do pamäti. Takáto úloha sa potom stáva obľúbenou, dlho po jej vzniknutí sa reprodukuje – skrátka, je nesmrteľná. Je to tak aj s naším problémom, v ktorom má biely starosti s premenou Pa7. Riešenie zašlite do mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 19 (Speckmann a Fabel). 1.De7 hr. 2.Dg5 mat, 1...h6 2.Df7 mat, 1...h5 2.Dg7 mat. Dva jednotné varianty s blokovaním poľa.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Jozef Zlatinský z Mojzesova a Pavel Pivarči z Podbrezovej.


Vzad << >> Vpred