Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1965)


Problém č. 20

Dr. Zdeněk Mach

Nové pařížské módy, 1899

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKc4 Df5 Va6 Vd8 (4), čKb7 Ja7 Pf6 (3) – dvojťažka.

Ďalšia miniatúrka veľkého predstaviteľa českej školy. Riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 16 (Grasemann). 1.Dg8 hr. 2.Sf7+ Kb1 3.S:g6 mat, 1...Sf5, Se4, Sd3, Sc2 2.Se6+, Sd5+, Sc4+, Sb2 a 3.S:f5, S:e4, S:d3, Da2 mat. Unikátne spracovanie "Bristolskej témy" v piatich variantoch svedčí o mimoriadnych autorových schopnostiach.

Riešenie problému č. 17 (Bartolović). Zvodnosť 1.Vb8? hr. 2.Vd6 mat, 1...Da5, Dg8, D:d3, Ke4 2.Vc5, Ve6, Vc3, Vd6 mat, viazne na 1...De7! Preto 1.Vc8 hr. 2.Vd7 mat, 1...Da5, Dg8, D:d3, Ke4, De7, Df6, Dg5, Dd5 2.Vb5, Vf7, Vb3, Vd7, V:e7, Dd5, J:g5, D:d5 mat. Názorné spracovanie témy polobatérie so zámenou štyroch matov po zvodnosti.

Riešenie problému č. 18 (Simchovič). 1.Sg4+ Kd6 2.Sf5! Va2 3.J:a2 (inak čierny vezme Pb2 a ľahko vyhrá) 3...b:a2 4.Kc1 a1D+ 5.Sb1 – remíza, lebo dáma sa nedostane na slobodu. Skvelá ukážka pozičnej štúdie.

* Výsledok riešiteľskej súťaže z č. 7 až 9 uverejníme nabudúce.


Vzad << >> Vpred