Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 8. 1965)


Problém č. 15

Herbert Ahues

Cena

Tidskrift för Schack 1963

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 16

Herbert Grasemann

I. cena

Horizont 1947

Mat 3. ťahom (5+8=13)Kontrolná notácia: č. 15: bKc8 Dg7 Vb5 Jb7 Jd5 Pa4 a5 (7), čKc6 Dh4 Vf2 Sc7 Se6 Jd8 Je2 Pd6 d7 (9) – mat 2. ťahom, č. 16: bKe1 Db3 Va5 Sa2 Sd2 (5), čKa1 Sg6 Sg7 Pb2 b5 e2 f4 h5 (8) – mat 3. ťahom.

Pri riešení č. 15 si dajte pozor na zvodnosti (téma pokusov). Trojťažka vás snáď trošku potrápi, kto ju však vyrieši, iste získa túžbu zložiť niečo podobné. Riešenia zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 9 (Issler). Zvodnosť 1.Jc5? 1...Kh5, Kh3, Kf5, K:f3 2.Sf7, Se6, Sd3, Sd5 mat, viazne na 1...h5! Rieši 1.Sd3 tempo, 1...Kh5, Kh3, Kf5, K:f3, h5 2.Jg3, Jf2, Jc5, Jd2, Jeg5 mat. Perfektné spracovanie témy "hviezda".

Riešenie problému č. 10 (Kniest). Pokus 1.Se3~? viazne na 1...e3! Preto najprv 1.h4 hr. 2.Jf4 a 3.Sh3 mat, 1...Va8 (b8, c8, d8, f8, g8, h8) 2.Sa7 (b6, c5, d4, f4, g5, h6)! a 3.Je3 mat. Názorná logická úloha, ktorej myšlienka je iste každému zrozumiteľná.

Riešenie problému č. 11 (Hartong). Zdanlivé hry 1...D:d4, V:d4, S:d4 2.Jf6, Sb7, Jc3 mat s väzbou čiernych figúr na d4. Rieši 1.Va5 hr. 2.De3 mat, 1...D:d4, V:d4, S:d4 2.Jg5, Sf5, Jd2 mat už s blokovaním poľa d4. Skvelá úloha jedného z najlepších súčasných skladateľov sveta.

Riešenie problému č. 12 (Kľackin). 1.c7 K:c7 2.a:b6+ K:b8 3.b7! a biely vyhral, lebo dobyl vežu. Jednoduchá, ale prekvapujúca štúdia.


Vzad << >> Vpred