Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1965)


Problém č. 11

Jan Hartong, Holandsko

I. cena

Tijdschrift van de K. N. S. B. 1952

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 12

Michail Gercovič Kľackin, SSSR

Pochvalná zmienka

Šachmaty 1924

Biely vyhrá (4+4=8)Kontrolná notácia: č. 11: bKa2 Dg3 Va4 Sc8 Sd4 Jb1 Jh7 Pc2 g4 (9), čKe4 Dg7 Vd7 Sa1 Pf7 g5 (6) – mat 2. ťahom, č. 12: bKa6 Vb8 Pa5 c6 (4), čKd6 Va8 Jb6 Pa7 (4) – biely ťahá a vynúti si výhru. Posledné dve úlohy do štvrťročnej riešiteľskej súťaže. Štúdiu hodnotíme 3 bodmi a hoci je rozhodnutá už v treťom ťahu, iste patrí k tým "nesmrteľným". Riešenia zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.


Výsledok riešiteľskej súťaže

I. cena: Fr. Šimko, Prakovce (14 bodov), II. cena: Š. Vývoda, Jablonové (14 bodov), III. cena: I. Novák, Bratislava (14 bodov). Z riešiteľov, ktorí vyriešili aspoň tri problémy dostanú odmenu: L. Duraj, Kráľova pri Senci, Z. Korcová, Chynorany a I. Fabian, Neded. Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným želáme veľa úspechov v našich budúcich súťažiach.


Vzad << >> Vpred