Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1965)


Problém č. 9

Werner Issler

III. cena

Die Schwalbe 1961

Mat 2. ťahom (9+2=11)


Problém č. 10

Peter Kniest

I. cena

Die Schwalbe 1960

Mat 3. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: č. 9: bKf1 Va4 Ve1 Sc4 Sh4 Je4 Jf3 Pe3 f6 (9), čKg4 Ph6 (2) – mat 2. ťahom, č. 10: bKh2 Va1 Se3 Sg4 Jg2 Pe2 g3 h3 (8), čKf1 Ve8 Je1 Pe4 f2 (5) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke si treba dať pozor na zvodnosť 1.Jc5? V logickej trojťažke nejde 1.Se3~? pre e3! Recept je teda jasný – biely po úvodníku musí hroziť tak, aby odlákal Ve8. Riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 4 (Kubbel). 1.Jc6 d6 hr. 2.Ja7! d5 3.Jb5 mat, 1...d:c6 2.Kc2 K:a2 3.Va4 mat, 1...d5 2.V:c5 a 3.Va5 mat. Tri vtipné modelové maty.

Riešenie problému č. 5 (Kaščev). "Biely na ťahu" 1...Jb~, J:d4!, Jd~, c:d4 2.Jb2, J:d6, Jde3, Vc6 mat, ale vyčkávacieho ťahu niet. Preto 1.Sc3 tempo a maty sa zamenia 1...Jb~, Jb:c3!, Jd~, Jd:c3! 2.J:d6, Jb2, Jfe3, Jde3 mat. Pomerne zložitá téma spracovaná vo veľmi ekonomickej forme.

Riešenie problému č. 6 (Goldschmeding). 1.Jg4 tempo, 1...Jg3 2.J:e5+ D:e5 3.Dc2 mat, 1...Jf2 2.Dc2+ D:c2 3.Ve3 mat, 1...e4 2.V:e3+ D:e3 3.Je5 mat. Cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho s veľmi jednotným strategickým obsahom (vzájomné prerušovanie línii čiernych figúr v ekonomickom prevedení).


Vzad << >> Vpred