Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1965)


Problém č. 5

Niktopolion Pavlovič Kaščev

2. pochvalná zmienka

Memoriál M. Čigorina 1949–50

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 6

Dr. Cor Goldschmeding

II. cena

Probleemblad 1963

Mat 3. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: č. 5: bKa1 Vb1 Vb6 Sd4 Jd1 Jf5 Pe2 (7), čKc4 Jb5 Jd5 Pc5 d6 (5) – mat 2. ťahom, č. 6: bKh2 Db2 Va4 Ve2 Se1 Jf6 (6), čKd3 Dc5 Jb3 Jh1 Pe3 e5 (6) – mat 3. ťahom.

Na záver našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže uverejňujeme dve tempovky. V sovietskej dvojťažke je na každý ťah čierneho z pozície pripravený mat. Podarí sa bielemu nájsť vyčkávací ťah, alebo sa maty zamenia? Trojťažka popredného holandského skladateľa asi roztrhá peletón riešiteľov, kto ju však vyrieši, iste v ňom zostane hrejivý pocit radosti nad dobre vykonanou prácou. Riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1 (Weenink). Zdanlivé hry 1...c6, c5 2.De5, De7 mat. Úvodník 1.Dc4 hrozí 2.D:c7 mat, tieto maty mení 1...c6, c5, Sc6, Sd5 2.Dd4, De6, Db4, D:d5 mat. So zdanlivými 5 blokovaniami poľa – nie je to krásne?

Riešenie problému č. 2 (Lošinskij). 1.Df2 hrozí 2.D:a7 mat, 1...Sd4, Vd4, Jed4, Jfd4, d4 2.D:e2, Vh6, Da2, Va3, Sc4 mat. Otváranie a zatváranie línii v 5 variantoch – to je veľmi efektný výkon.


Vzad << >> Vpred