Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1965)


Problém č. 1

Henri Weenink

Good Companion XII. 1917

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 2

Lev I. Lošinskij

The Problemist 1930

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: č. 1: bKd8 Db5 Sb3 Pf4 (4), čKd6 Sa8 Pc7 (3) – biely začne a dá mat 2. ťahom, č. 2: bKa8 Df1 Vb7 Vh3 Se1 Sg8 (6), čKa6 Vh4 Sa1 Je2 Jf3 Pa7 d5 (7) – biely začne a dá mat 2. ťahom.


Štvrťročná riešiteľská súťaž

Redakcia časopisu Horizont vypisuje súťaž na riešenie šiestich zaujímavých šachových problémov, ktoré budú uverejnené v č. 1 až 3.

Riešenie problémov zasielajte vždy do konca mesiaca na adresu: Redakcia Horizont, Bratislava, Volgogradská 8 s poznámkou ŠACH.

Odmenení budú traja riešitelia s najväčším počtom bodov hodnotnými knihami v cene 80, 60 a 40 Kčs a traja ďalší vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí vyriešia aspoň 3 problémy hodnotnou knižnou prémiou. V prípade rovnosti bodov prvých troch rozhodne o poradí žreb.

Body možno získať: za vyriešenie dvojťažky dva body, trojťažky tri atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho) hodnotíme rovnako ako hlavné riešenie. Objavenie škodlivého duálu (inej možnosti v ďalšom ťahu bieleho) a neriešiteľnosti (ak autorom zamýšľaná intencia nevedie k cieľu) hodnotíme jedným bodom.

Riešenie problému č. 9 (Guľajev, Čítanie o SSSR). 1.g3 tempo, 1...Jb6, Jb2, e6, e5, d2, e1, Jg~ 2.Jc5 (nie Jc3?), Jc3 (Jc5?), J5f6 (J7f6?), J7f6 (J5f6?), Db1, D:e1, Vf4 mat.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Gabriela Tarabová, Dolné Dubové, Bernard Danek, Prievidza a Peter Havetta, Piesok.


Vzad << >> Vpred