Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1966)


Problém č. 24

Dr. Werner Speckmann

I. cena

Schach 1963

Mat 2. ťahom (3+1=4)

A. Diagram B. Dh7–a7

C. V pozícii B Ke6–c6

D. V pozícii C Ke4–c4.Kontrolná notácia: pozícia A: bKe4 Dh7 Pf7 (3), čKe6 (1) – mat 2. ťahom, ako aj v pozíciách B, C a D, ktoré sú popísané vyššie.

Dnešná úloha známeho nemeckého špecialistu na miniatúrne úlohy je spracovaná dokonca až vo forme štvorníka. Vtip týchto štyroch dvojťažiek spočíva v tom, že Pf7 sa v úvodníku jednotlivých pozícií premení vždy na inú figúru. A to je vlastne úloha riešiteľov: nájsť správne premeny pešiaka f7 vo všetkých štyroch pozíciách. Riešenie zašlite do konca mesiaca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 21 (Shinkman). 1.Vg1 tempo, 1...h6 2.Vg2! Kh4 3.Vh2 mat, 1...Kh6 2.Kf5! Kh5 3.Vh1 mat. Dva echové a modelové maty.

Odmeny dostanú: F. Šimko, Prakovce 195 a VI. Racek, VÚ 6156, České Budějovice.


Vzad << >> Vpred