Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.3.2001)


Skladba č. 79František Sabol

PAT A MAT

apríl 1999

Mat 2. ťahom (8–4)

a) circe

b) normálDnes pokračujeme v sľúbenom predstavovaní moderných žánrov kompozičného šachu. Zameriame sa na tzv. circešach, ktorý vznikol v 60. rokoch vo Francúzsku. Jeho pravidlá sú takéto: Každý braný kameň sa „znovuzrodí“ na svojom základnom poli, pritom pešiak na tom istom stĺpci, kde bol braný, jazdec, strelec a veža na poli tej istej farby ako pole brania. Ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice. Brať sa nesmie, keby príslušné znovuzrodenie znamenalo šach vlastnému kráľovi.

Príkladom je dvojťažka na diagrame. Riešenie podľa pravidiel circešachu sa začína ťahom 1.Kd2 a hrozí 2.Dh1 mat (kráľ nemôže brať dámu, lebo po jej znovuzrodení na d1 by bol opäť v šachu). Obranou je 1...Kf1, lebo teraz po 2.Dh1+? by čierny zahral 2...V:f6(Jg1)! Táto obrana však umožní 2.Vb1 mat (čo nehrozilo pre 2...S:c2(Sf1)!). Dúfame, že sa to dá pochopiť, prekvapenie však príde po vyriešení tej istej pozície v „normálnom“ šachu.

Kontrolná notácia: b. Kd1 Dh8 Vb3 Ve2 Sa7 Sc2 Jf6 Pg2 (8), č. Kg1 Vb6 Sa4 Ja8 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom a) podľa pravidiel circešachu, b) podľa klasických pravidiel. Riešenie b) prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 78 (Troickij – biely remizuje): 1.Sb4+! Kb3 (po 1...K:b4 2.Jd3+ 3.J:f2 by biely dokonca vyhral) 2.Jf3! f1D+ 3.Se1 (biely nezabránil vzniku dámy, teraz ju však musí skrotiť) 3...Dg2 (najlepšie, keďže po 3...D:e2 by opäť nasledovala „vidlička“ 4.Jd4+ a 5.J:e2) 4.Sg3! (zabraňuje úniku dámy) 4...Kc3 (kráľ sa ponáhľa na pomoc dáme) 5.Kd1 Dh1+ 6.Se1+ Kc4 7.Kd2 Dg2 8.Sg3 a tak ďalej: pozičná remíza, spočívajúca v blokáde čiernej dámy – skutočne nečakaný záver. (ff)


Vzad <<  >> Vpred