Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.3.2001)


Skladba č. 78Alexej Troickij

I. cena

Zadači i eťudy 1928

Biely remizuje (5–4)O 4 dni to bude 135 rokov, čo sa v Petrohrade narodil zakladateľ modernej umeleckej šachovej štúdie Alexej Alexejevič Troickij (narodil sa 14.3.1866, zomrel v auguste 1942). Klasik kompozičného šachu uverejnil svoju prvotinu ako 27-ročný, ale potom vytvoril až okolo 750 štúdií a 50 retrográdnych a žartovných skladieb. Do štúdiovej tvorby priniesol efektné kombinácie s tichými ťahmi a skrytými hrozbami, vzbudzujúce v riešiteľoch silné estetické zážitky. Medzi jeho objavy patrí téma dominácie, systematického pohybu figúr, rôznych foriem pozičnej remízy a ďalšie. Bol tiež vynikajúcim teoretikom a znalcom koncoviek, osobitne koncovky dvoch jazdcov proti pešiakovi. Publikoval množstvo odborných statí a dve zbierky vlastných skladieb. Ako jedinému sovietskemu šachovému skladateľovi mu udelili titul zaslúžilého umelca (r. 1928).

Na diagrame uvádzame jednu z jeho najslávnejších štúdií: zabráni biely premene pešiaka f2 na dámu?

Kontrolná notácia: b. Kc1 Sa3 Je5 Pe2 h2 (5), č. Kc3 Pd6 f2 h3 (4), biely začne a vynúti remízu. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 77 (Lačný – mat druhým ťahom): Zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Jd2 mat, 1...Jd5~ 2.Sf5 mat, predĺžená obrana 1...Je3 2.S:f3 mat, vyvrátenie 1...D:b5!, riešenie 1.Jce3 hrozí 2.Sf5 mat, 1...Jd5~ 2.S:f3 mat, predĺžená obrana 1...J:e3 2.Jd2 mat. Cyklická zámena hrozby a dvoch variantových matov (tzv. Šedejova téma), ale vo veľmi náročnej forme predĺžených obrán. (ff)


Vzad <<  >> Vpred