Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.3.2001)


Skladba č. 77Ľudovít Lačný

I. cena

Schach-Aktiv 1993

Mat 2. ťahom (10–10)Vo svete sa koná každoročne mnoho desiatok medzinárodných skladateľských súťaží. Časť z nich organizujú časopisy, resp. organizácie kompozičného šachu, ďalšie sa odohrávajú v rubrikách novín, nie sú výnimočné ani turnaje nešachových organizácií a v posledných rokoch už existujú aj súťaže na internete. Každá súťaž má svojho rozhodcu, ktorý udeľuje ceny, čestné uznania a pochvaly. Ceny sú občas finančné, zriedkavo vecné, niekedy majú formu diplomu, ale najčastejšie sú len akýmsi uznaním. Niekoľko desiatok našich šachových skladateľov už získalo vyznamenania na medzinárodných súťažiach a v poslednom období týchto autorov aj vyznamenaní potešiteľne pribúda. Nedávno sme (č. 71) uverejnili skvelú trojťažku Salaia ml. s Klemaničom, ktorá získala prvú cenu na jubilejnom turnaji amerického veľmajstra Vukcevicha. Turnaj organizoval časopis StrateGems.

Dnes prinášame dvojťažku vynikajúceho majstra zo Žiaru nad Hronom, najvyššie ocenenú v turnaji rakúskeho šachového mesačníka.

Kontrolná notácia: b. Kg3 Dd7 Va2 Va3 Sg4 Sh8 Jc2 Jf1 Pe6 f4 (10), č. Ke4 Da5 Vc3 Vd8 Jd5 Jf8 Pb4 e7 f2 f3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematická zvodnosť je 1.Db5?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 76 (Pituk – mat druhým ťahom): Zdanlivé hry 1...Ke4, K:e6 2.J:g3, Jg7 mat, riešenie 1.J:c6 hrozí 2.De5 mat, 1...Ke4, K:e6, V:e6, Ve4, Jc4 2.De5, Dd7, J:g3, Jg7, Jd4 mat. Zaujímavý úvodník vedie k zámene dvoch matov v kombinácii so zámenou obrany. (ff)


Vzad <<  >> Vpred